Chính sách bảo mật

 Chính sách Bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web khudothithanhha.net. Chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin đó một cách an toàn và đáng tin cậy. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, điền vào mẫu liên hệ hoặc tương tác với các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác liên quan đến giao dịch bất động sản.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cũng có thể được sử dụng để liên hệ với bạn liên quan đến các thông báo quan trọng, thông tin marketing hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh phù hợp để đảm bảo thông tin không bị mất mát, lạc hướng, phá hủy hoặc truy cập trái phép.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ được yêu cầu.

Các liên kết đến trang web bên ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài không được quản lý bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó.

Thay đổi chính sách

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập và quản lý thông tin. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét định kỳ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.